Værdigrundlag

Vi er et netværk af tegneserieskabere med et intersektionelt* feministisk afsæt; vi skaber serier, der bryder med den dominerende patriarkalske struktur I vores samfund.

Vi er et kollegialt netværk af serieskabere, der løfter hinanden. Aktiviteter er styret af Yngleres interesse, motivation og kvalifikationer.

Man er en del af Yngel, når man gør noget Yngel. Så hold dig endelig ikke tilbage med at opfinde, igangsætte og involvere dig i yngelprojekter. Da vi er et netværk og ikke en lukket forening, er man med når man involverer sig.

Alle må være med, så længe man kan se sig selv i vores værdigrundlag. Vi tilstræber flad struktur – som ny i Yngel er har man lige så meget at sige, som dem der har været med længe.

Det er vores overbevisning at vi vokser ved at være i et dynamisk netværk, hvor vi støtter hinanden gennem feedback og sparring.

Vi skaber serier af høj kvalitet og støtter hinanden fagligt, kreativt og professionelt – Alle er velkomne!

Kom med, f.eks. i vores Facebook gruppe, eller sig hej og få en snak, når du ser vores stand på festivaler og markeder.

*Begrebet intersektionalitet anerkender det faktum, at forskellige identiteter (race, køn, seksualitet, samfundsklasse, mm.) skaber individuelle oplevelser af stigmatisering, diskriminering osv.; læs mere om definitionen her.

Udpluk af YNGEL-aktiviteter :

2022 ♦ Antologien “KÆMPER”
2022 ♦ CPH comics, Panel-talk
2020 ♦ Antologien “HELTE”
2018/19/20 ♦ Insta: Yngel Udfordringer
2019 ♦ Antologien “VOLD”.
2019 ♦ Bord på Smallpress-event
2019 ♦ Workshop på CPH comics
2019 ♦ Seriefest, Bord og Artist Talk
2019 ♦ Snabslanten-fond: 2500,-
2019 ♦ Roskile Festival-fond: 30.000,-
2019 ♦ YNGEL STIFTES
2018/19 ♦ CPH zinefest, Bord
2018 ♦ Altcom festival, Bord
2018, 8. marts ♦ Begyndelsen…